مذاکره شرکت نروژی با ایران برای احداث نیروگاه خورشیدی

شرکت نروژی «اسکاتک سولار» در حال مذاکره با ایران برای احداث نیروگاه خورشیدی است. رایموند کارلسن رئیس اجرایی این شرکت نروژی در گفت وگو با خبرگزاری رویترز گفته است که این نیروگاه در مرحله اول ۱۲۰ مگاوات برق تولید خواهد کرد و در مرحله بعد ظرفیت تولید به ۵۰۰ مگاوات خواهد رسید.