خط مشی شرکت

شرکت دانش بنیان تیام پارسی پاسارگاد با استعانت از خداوند متعال و با هدف ترویج فرهنگ بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر، تعالی مستمر نیروی انسانی، صیانت از پرسنل و بهبود محیط کار و همکاری و همدلی نیروی متخصص در زمینه مشاوره، طراحی، تدارک کالا، ساخت و نصب واحدهای تولید انرژی بر مبنای انرژی های تجدید پذیر به صورت EPC فعالیت می نماید و ضمن تعهد به انطباق با قوانین و مقررات مربوطه و الزامات ذینفعان، تلاش نموده است تا آرامش را برای مشتریان و محیط زیستی سالم برای نسل های آینده مطابق با نیازهای مشتریان به ارمغان آورد.

این سازمان سیستم مدیریت یکپارجه بر مبنای استانداردهای بین المللی ISO14001 :2015, ISO9001 :2015, OHSAS18001 :2007  را سرلوحه راهبری سازمان قرار داده است که در راستای بهبود مستمر اثربخشی این سیستم، مستعد به تحقق آرمان های زیر می باشد: 

1- افزایش سطح رضایت ذینفعان سازمان

2- گسترش فعالیت های طراحی و توسعه با استفاده از نوآوری و فن آوری های پیشرفته

3- افزایش سطح کیفیت محصول، راندمان تولید و سطح بهره برداری از زیرساخت سازمان

4- ارتقا آگاهی و سطح توانمندسازی کارکنان در جهت دستیابی به اهداف  سیستم مدیریت یکپارچه

5- پیشگیری از ایجاد آلودگی های زیست محیطی و بروز حوادث و بیماری های شغلی

تحقق هر چه نیکوتر این مهم با همکاری و تلاش همه جانبه تمامی کارکنان این شرکت میسر خواهد بود و این مدیریت نظارت بر اجرا و بازنگری سیستم و تأمین کلیه منابع لازم را متعهد می شود.