فروش تجهیزات

مهندسی، تامین تجهیزات و ساخت نیروگاههای متصل به شبکه شامل:

انواع پنل ایرانی و خارجی باکیفیت

انواع اینورترهای متصل به شبکه خارجی

ساخت و تولید استراکچر

مهندسی، تامین تجهیزات و ساخت نیروگاههای منفصل از شبکه شامل:

انواع پنل های ایرانی و خارجی باکیفیت

انواع باتری های ایرانی و خارجی به درخواست مشتری

انواع شارژ کنترلر 

مهندسی، تامین تجهیزات و ساخت نیروگاههای بادی متصل به شبکه:

مهندسی، تامین تجهیزات و ساخت نیروگاههای بادی منفصل از شبکه:

مهندسی، تامین تجهیزات و ساخت نیروگاههای هیبریدی

مهندسی، تامین تجهیزات و ساخت پروژه های زیست توده 

مهندسی، تامین تجهیزات و ساخت دستگاههای تولید آب از هوا

مهندسی، تامین تجهیزات و ساخت دستگاههای تصفیه آب نانو فیلتراسیون

مهندسی، تامین تجهیزات و ساخت آب شیرین کن های خورشیدی

مهندسی، تامین تجهیزات و ساخت دستگاههای رطوبت گیر(خشک کن)

مهندسی، تامین تجهیزات و ساخت انواع تجهیزات ترافیکی سولار

مهندسی، تامین تجهیزات و ساخت انواع پکیج عشایری