ماموریت،چشم انداز و اهداف
بینش

ارائه دهنده محصولات و راهکارها ارزش آفرین به افراد و سازمان‌های جهان است.

تاریخچه

پیشتاز در صنعت تولید برق خورشیدی و کاهش مصرف برق خانگی حداقل 56 درصد بعنوان سازمانی سرآمد در تولید کیفی و اقتصادی، فناوری و بومی سازی و حضور مداوم در بازارهای داخلی و خارجی

ارزش ها

صداقت، ممتاز بودن،کار گروهی، مشتری مداری، مسئولیت پذیری، ارزش آفرینی، تعهد تنها برخی از ارزش‌های مااست.

ماموریت

از آنجا كه پيدا كردن منابع جايگزين انرژي مورد نياز بشر با توجه به افزايش جمعيت و تقاضا براي انرژي ضروري است توجه به منابع انرژي تجديدپذير كه تمام نشدني بوده و مشكلات ناشي از منابع فسيلي از قبيل افزايش دماي زمين و آلودگيهاي گازهاي مضر را ندارد و مهمتر از همه انواع مختلف آن به صورت رايگان در اكثر مناطق جهان موجود است افزايش يافته و استفاده‌هاي مختلفي از انرژيهاي تجديدپذير در سطح جهاني گرديده است.